Inget stopp för torskfiske i Västerhavet

EU:s fiskeministrar enades natten till torsdagen om nya fiskekvoter för torskfisket i Nordsjön och Västerhavet. Det blev inget totalstopp utan torskfisket fortsätter fast i något mindre omfattning. Världsnaturfonden anser att detta är en katastrof för torskbeståndet i norr.

EU:s fiskeministrar enades i natt om att minska torskkvoterna i Nordsjön, Kattegatt och Skagerrak med i genomsnitt 15 procent.

De beslutade också att öka antalet dagar då torskfiskarna måste stanna i hamn.

Trålare som fångar bland annat kolja och marulk får ofta torsk som sidofångst i sina nät och får av det skälet också färre fiskedagar än hittills.

Forskare ville ha förbud
De internationella fiskeforskarna har i tre år krävt totalt förbud mot torskfiske i Nordsjön och utanför västra Skottland. De har slagit larm om att det finns så lite torsk kvar i vissa områden att det inte går att mäta hur stort beståndet är och de är djupt besvikna.

EU-kommissionen anser också att torskbeståndet i bl.a. Nordsjön är i ett alarmerande dåligt tillstånd men efter hårt tryck från de stora fiskenationerna blev det alltså bara en mindre minskning av torskkvoterna.

”Befängt att fiska där”
Världsnaturfonden säger i en skarp protest att det är befängt att fiska i dessa vatten eftersom torskbeståndet är nästan obefintligt. Och nu står det klart att torsken inte får någon chans att återhämta sig i Nordsjön, säger världsnaturfondens fiskeexperter.

De säger också i sitt uttalande att om EU fortsätter att sätta större fiskekvoter än fiskebestånden kan ge så hotas snart fler arter av total utfiskning. Beståndet av ansjovis i Biscayabukten är så utfiskat att EU nu beslutat om fiskeförbud där till mars.

Det blir också en tioprocentig minskning av fisket av djuphavsfisk eftersom dessa arter har svårare att återhämta sig från utfiskning. Även sill och vitling hotas av utfiskning och EU sänker nu även dessa fiskekvoter med 15 procent.

Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se