Hårda angrepp på USA i Irakrättegång

I Bagdad har rättegången mot den störtade diktatorn Saddam Hussein fortsatt och även på torsdagen var det den åtalade som dominerade det skådespel som rättegången utvecklats till.

Saddam Hussein anklagade USA:s president Bush för falskhet och lögn då denne före invasionen 2003 påstod att Irak hade kemiska och andra massförstörelsevapen.

En ny dag i domstolen, och ny chans till anklagelser mot USA. Den störtade irakiske ledaren är den formellt åtalade, men på torsdagen, liksom dagen före lyckades han, om än bildligt, att dra med sig USA:s president Bush inför skranket.

Anklagelser mot USA
På onsdagen med anklagelsen att ha blivit utsatt för tortyr och under torsdagen dag med anklagelsen att den amerikanska regeringen ljugit om att Irak hade kemiska och andra massförstörelsestridsmedel, som var USA:s motiv för invasionen.

I stundtals häftiga ordväxlingar med åklagare och domare anklagade han USA för att ljuga också i förnekandet av hans anklagelse under onsdagen, att han torterats. Några skador varade i åtta månader, sa han, andra lider han fortfarande av.

Vittne berättade om massaker
När ett vittne framträdde, om det som rättegången inledningsvis faktiskt gäller, massakern i Dujail 1982, och berättade om hur hans föräldrar och släktingar torterats, svarade Saddam medlidsamt att när han hörde sådant gjorde det ont i honom också.

Så här långt i en sannolikt mycket lång process mot den förre irakiske ledaren, åtalad för brott mot mänskligheten, har denne dominerat det skådespel han gjort det till, medveten om att han åter uppträder på en internationell scen i minst lika hög grad som i en rättegångssal i Bagdad. 

Rättegången gör nu en paus till den 24 januari.

Bengt Therner
bengt.therner@sr.se