"Regeringen har förlegad syn på radion"

Regeringen ifrågasätter Sveriges Radios satsning på fler kanaler som SR har angett som grunden för sina framtidsplaner. Det framgår av regeringens beslut att inte satsa på digital radio, dab. Radiochefen Peter Örn tycker att regeringen har en förlegad syn. 

– Jag tycker att det uttrycker en förlegad syn på public service, nämligen att vi inte skulle behöva flera olika sätt att nå de många lyssnargrupperna. Det uttrycker en bristande förståelse för att publiken inte bara är en sammanhållen eller några få, utan i dag består publiken av många olika publiker. Det är viktigt att public service för att kunna vara en radio i allmänhetens tjänst når fram till många olika publiker, säger Peter Örn, Sveriges Radios vd.

Sveriges Radios framtidssatsning SR 2010 bygger till stor del på dab-radio. Där finns utrymme för fler kanaler till skillnad från det analoga FM-nätet där det redan är trångt.

Syftet med att starta fler kanaler är att nå nya lyssnargrupper men regeringen ifrågasätter strategin. I sitt beslut att inte satsa på dab-radio ifrågasätter regeringen om fler kanaler gör att Sveriges Radio bättre uppfyller målen med public service-verksamheten.

Ett allt för uppdelat programutbud riskerar, enligt regeringen, att leda till att de nya kanalernas lyssnare inte upptäcker det övriga utbudet och får möjlighet att göra nya val. Att få inblick i nya världar är en viktig faktor för att öka förståelse och tolerans i samhället, skriver regeringen i sitt beslut.

Regeringen ifrågasätter också om Sveriges Radio har råd att satsa på fler kanaler, men vd Peter Örn tycker trots det inte att regeringen underkänner framtidssatsningen.

– Nej, och jag har fått garantier i samtal med företrädare för kulturdepartementet för att regeringen tycker att vår strävan att uppfylla det publika uppdraget Sveriges Radio i allmänhetens tjänst är ramarna för vårt arbete, men uppenbart är att man har ett visst kritiskt förhållningssätt till vårt behov av nya kanaler, säger Peter Örn, vd Sverige Radio.

Johan Bratt
johan.bratt@sr.se