Coronapandemin

Olika slutsatser dras om besöksförbud

2:01 min

Folkhälsomyndigheten och kommuner drar olika slutsatser om hur effektiv åtgärd besöksförbud på äldreboenden är.

De samlade erfarenheterna från kommunerna, som ansvarar för äldreomsorgen, är att smittan hållits borta med hjälp av besöksförbudet, enligt SKR, Sveriges kommuner och Regioner.

Men väldigt få smittfall i äldreomsorgen kopplas till besök från anhöriga, berättar Folkhälsomyndigheten.