Personlig assistans

Staten tar över LSS – oenighet i riksdagen om när

2:02 min

Det råder full enighet i riksdagen om att det delade ansvaret för personlig assistans till funktionshindrade ska upphöra. Det finns också en bred majoritet för att staten, ensam, ska ta över uppgiften. Men nu blåser det upp till strid om när ändringen ska genomföras.

Redan den här mandatperioden anser moderaternas socialpolitiska talesperson, Camilla Waltersson Grönvall.

– Det finns fullt realistiska möjligheter att hinna få fram förslag till nästa vår, som också innebär att man också hinner fatta beslut innan mandatperioden upphör.

Det finns problem med att låta staten och kommunerna dela på ansvaret för personlig assistans för funktionshindrade, enligt LSS. Bland annat att landets kommuner gör olika bedömningar av vilka som ska ha rätt till en personligt assistent, och antalet assistanstimmar.

Men trots att LSS utretts ett stort antal gånger och att problemet är känt sedan länge har det delade ansvaret fortsatt. I januariavtalet, mellan regeringen, Centern och Liberalerna, finns dock en punkt som säger att huvudmannaskapet ska utredas, med start 2021, för att en förändring eventuellt ska kunna genomföras nästa mandatperiod.

Så länge vill alltså inte den samlade oppositionen vänta. Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, enades i torsdags i riksdagens socialutskott om ett så kallat utskottsinitiativ, där de kräver att en ändring genomförs denna mandatperiod.

Mikael Dahlqvist är socialdemokraternas talesperson i funktionshinderspolitiken och sitter även han i socialutskottet.

– Jag tycker att det utskottsinitiativet är ganska verkningslöst egentligen eftersom det finns redan på den politiska dagordningen, utan det är nog mer att man vill synas och profilera sig.

Socialdemokraterna har ännu inte satt ner foten i frågan om LSS ska vara en fråga för staten eller kommunerna. Bara att det ska vara en av dem, inte båda tillsammans. Övriga riksdagspartier har mer eller mindre tydligt uttalat sig för ett statligt ansvar. Det parti som drivit det kravet längst är Liberalerna, som inte undertecknade utskottsinitiativet. Det förklarar partiets funktionsrättspolitiska talesperson, Bengt Eliasson såhär.

– Därför att det är skrivet på ett sätt som gör att tidsplanen skulle orsaka, enligt vår mening, fullständigt kaos inom personliga assistansen för alla de människor som i dag har kommunala beslut när det gäller personlig assistans enligt LSS.

När tror du att ett förstatligande av LSS skulle kunna genomföras?

– 2024, 2025, om man ska vara ärlig och seriös och inte bygga luftslott.