Attentatsmän jagas för explosion i Nigeria

Nigerias säkerhetsstyrkor har satts i högsta beredskap efter en attack mot en oljeledning tidigare i veckan. Produktionen vid två oljekällor har stoppats, vilket betyder 180 000 fat olja mindre per dag till världens krympande oljeförråd.

I fyra snabbgående motorbåtar for ungdomar genom träsken i Nigerdeltat i söder, där all Nigerias olja pumpas upp. Ungdomarna sa sig tillhöra en okänd grupp kallad Martyr-Brigaden och de varnade byar och uppmanade fiskarbefolkningen att lämna sina hem.

Lite senare sprängdes två av oljeledningarna, två huvudledningar som går över träsket ut till havet och väntande tankerfartyg.

Byar drabbade
Elva människor dog i attentatet och hyddor i ett tjugotal byar förstördes medan lågor från oljeledningarna lyste upp hela träsket.

Detta var bara ett av många attentat mot oljeproduktionen i Nigerias oljerika delta, där en missnöjd lokalbefolkning inte anser sig få del av Nigerias oljerikedomar, utan lever i yttersta fattigdom.

Tidigare attentat har inskränkt sig till att försöka stjäla oljan ur ledningarna, vilket också har lett till olyckor med många dödsoffer när oljan fattat eld. Men Nigerias president anser att detta attentat var ett allvarligt hot riktat mot landet, och har nu satt landets säkerhetsstyrkor i högsta beredskap i jakten på attentatsmännen.

Oljepriset steg
Nigeria är Afrikas största oljeproducent och nummer åtta i världen, med en betydande export till USA och Storbritannien. Efter attentatet steg oljepriset till 59 dollar per fat, men har nu sjunkit en aning sedan reparationer på ledningen har kommit igång.

Oljeledningarna tillhörde Shell, det största bolaget i Nigeria, och på Shell räknar man med en utebliven produktion om 180 000 fat olja per dag, i minst en vecka framåt.

Men även tekniska orsaker medverkar, så att den totala leveransförseningen kommer att omfatta 300 000 fat olja per dag, motsvarande sju procent av Nigerias oljeexport.

Vincent Dahlbäck, Johannesburg
vincent.dahlback@sr.se