Asbest orsakar allt fler cancerfall

Fler och fler dör i cancer orsakad av asbest, visar statistik från Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen. Samtidigt pekar forskare på att de skydd som används vid asbestsanering är otillräckliga och att slarvet kring hantering av asbest ökar.

– Vi brukar säga till platschefen eller så försöker man damma så lite som möjligt och kanske tar man på sig munskydd. Men det är ganska jobbigt att hålla på med munskydd så det brukar man skippa också, säger Jimmy som är byggnadsarbetare i Göteborg.

Okunskap bland unga
2002 dog 120 personer i cancerformen mesoteliom som orsakas av asbest och det är en ökning jämfört med tidigare år. Det förvånar Bengt Christensson vid IVL Svenska miljöinstitutet, som länge studerat asbest och som tycker att dödstalen borde minska eftersom faran med asbest varit känd så länge. Han tror att en orsak kan vara bristande information.

– De som är unga i dag har ju inte sett de här asbestmaterialen. I vissa fall vet man inte att det är asbest som man har kommit i kontakt med ute på byggen.

Forskning i Storbritannien visar också att de ansiktsskydd som används idag släpper igenom för hög halt av skadliga asbestfibrer och det borde spridas till de som använder maskerna, säger Bengt Christensson.

– Ja definitivt och dessutom borde de här maskerna vara förbjudna att användas vid asbestsanering.

Nya metoder
I Sverige torrsaneras asbest men utomlands är det vanligare med sanering med vatten, berättar Sven Bergström i LO:s arbetsmiljögrupp. Enligt honom tyder mycket på att våtsanering ger färre asbestfibrer och att Sverige helt enkelt halkat efter kunskapsmässigt på området.

Därför inleder nu IVL ett forskningsprojekt där torr- och våtsanering ska jämföras och där maskerna ska granskas, och det tror Bengt Christensson kan leda fram till ett förslag om att asbestsanering i framtiden ska göras på ett annat sätt i Sverige.

Clara Osvald, Göteborg
clara.osvald@sr.se