De borgerliga liknar socialdemokraterna.

Politisk elit även i borgerliga led

Ett borgerligt kanslihus skiljer sig inte särskilt mycket från ett socialdemokratiskt. Att politik blivit ett yrke märks ännu tydligare bland de borgerliga politiskt anställda. Det visar Ekots fortsatta kartläggning av den politiska klassen.

De senaste dagarna har Ekot rapporterat om undersökningen av de politiskt anställda i regeringskansliet. För att få en jämförelse med hur det skulle kunna se ut vid ett eventuellt regeringsskifte har borgerliga politiker och politiska tjänstemän fått svara på samma frågor.

Tänkbara ministrar och statssekreterare
Ekot har konstruerat ett borgerligt kanslihus där vi utgått från dagens opinionssiffror och antagit att moderaterna skulle få 40 procent av posterna i en ny regering, folkpartiet 25 procent, centern 20 procent och kristdemokraterna 15 procent.

Ekot har också antagit att de personer som ingår i den borgerliga alliansens olika arbetsgrupper är tänkbara ministrar och statssekreterare. Vi har också valt ut personer från respektive partis partistyrelse, partikansli och bland de tjänstemän, som arbetar på de borgerliga riksdagskanslierna.

124 svarade på webbenkät
Urvalet har gjorts bland de tjänstemän som under hösten gått på den borgerliga alliansens egen utbildning, den så kallade Rosenbadsakademin, för att förbereda sig för att jobba i regeringskansliet.

Totalt har 169 personer tillfrågats, varav 124 svarat på webbenkäten. Genom research i öppna källor har ytterligare ett antal personer kartlagts. Hur många vi lyckats hitta uppgifter om varierar beroende på frågeställning.

Däremot ingår inte personer som är närstående de borgerliga partierna och som idag arbetar som exempelvis konsulter eller lobbyister. Flera personer med den bakgrunden kommer säkert att börja arbeta i kanslihuset om det blir regeringsskifte.

Två av tre skolade i partierna
Det ska understrykas att det är ett konstruerat borgerligt kanslihus Ekot undersökt, men resultatet säger ändå ganska mycket om hur lika den politiska eliten ser ut i Sverige oavsett politisk färg.

Av allt att döma skulle det inte bli någon större skillnad på de politiska tjänstemännens bakgrund vid ett regeringsskifte. Rekryteringen följer i stort sett samma mönster.

Sverige styrs av en politisk klass, som i hög grad skolats inom partierna och har en egen arbetsmarknad, alldeles oavsett regering.

Partiförankringen hos de borgerliga tjänstemännen är högre än bland de socialdemokratiska.

Av de svar vi fått in framgår att nästan två tredjedelar av de borgerliga skolats i partiernas ungdoms- eller studentförbund, medan drygt hälften av den socialdemokratiska administrationen har den bakgrunden.

Fler har lämnat högre studier
En högre andel av de borgerliga tjänstemännen har också en bakgrund som ombudsmän i ungdomsförbund eller parti innan de blev politiska tjänstemän i riksdagen. Fler har också lämnat sina akademiska studier än bland tjänstemännen i den socialdemokratiska förvaltningen.

Just engagemang och anställning i ungdomsförbund och oavslutade högskolestudier, så kallade dropouts, brukar vara det som kännetecknar politiska broilers.

Nu ser det ut som om en borgerlig regering skulle få fler sådana bland sina politiska medarbetare än vad det socialdemokratiska kanslihuset har idag.

Professionaliseringen av politiken märks i den bemärkelsen än tydligare inom borgerligheten.

Färre har arbetat i offentlig förvaltning
Det är inte så konstigt om fler av dem som dras till att jobba i de borgerligas oppositionskanslier är partipolitiskt engagerade. Oppositionen lockar säkert inte på samma sätt opolitiska tjänstemän i regeringskansliet att ta steget över och arbeta på politiska tjänster.

Att opolitiska tjänstemän i kanslihuset, i offentlig förvaltning eller journalister börjar på politiska tjänster är i regeringskansliet är numera ganska vanligt, som undersökningen av regeringen Persson visar.

Däremot finns det bara något enstaka exempel bland de borgerliga politiska tjänstemännen på motsvarande sidbyte. De borgerliga partiledningarna har helt enkelt inte tillgång till samma rekryteringsbas så länge de sitter i opposition.

Över huvud taget är det färre bland de borgerliga som har en bakgrund inom offentlig förvaltning än i regeringskansliet. Däremot finns det fler från privat tjänstesektor, exempelvis konsulter, bland de borgerliga tjänstemännen.

Allt mer lika bakgrund
Påfallande i undersökningen är att bakgrunden hos de borgerliga tjänstemännen blir allt mer lika oavsett parti.

Centerpartisten har inte längre arbetat med jordbruk i någon större omfattning, bara någon enstaka folkpartist har varit lärare och få moderater har varit tjänsteman i industrin.

I stället är det, precis som inom den socialdemokratiska förvaltningen, ekonomerna, statsvetarna och juristerna som tagit över. Naturvetarna, teknikerna och arbetarna är lika sällsynta bland de borgerliga tjänstemännen som bland de socialdemokratiska.

Centerns småfolkstradition lever dock marginellt kvar. Här finns några tjänstemän som prövat på arbetaryrken.

De borgerliga har fler som hoppat av högskolestudierna än det socialdemokratiska regeringskansliet.

Bland dem som slutfört studierna är däremot utbildningsnivån hög, särskilt bland moderaterna och folkpartisterna. Här märks bland annat den moderate chefekonomen Anders Borgs rekrytering av ekonomie doktorer till det moderata riksdagskansliet.

Färre borgerliga par
Däremot är det inte lika vanligt att partnern också är politiskt aktiv bland de borgerliga tjänstemännen som i det socialdemokratiska kanslihuset.

Visst finns det flera politiska par även inom borgerligheten, men de tycks ha blivit färre än vad de var när regeringen Carl Bildt undersöktes 1992.

En högre andel av de borgerliga tjänstemännens partners är också privat anställda eller egenföretagare än de socialdemokratiska tjänstemännens partners.

Centern mer folkrörelse
Även om de politiska tjänstemännen får en allt mer likartad bakgrund kan man fortfarande se hur centern skiljer ut sig från de andra.

Partiet är mer av en folkrörelse i den meningen att så gott som samtliga i undersökningen har ett förflutet i ungdomsförbundet.

Anders Jonsson
anders.jonsson@sr.se

Research: Victoria Gaunitz
victoria.gaunitz@sr.se

Research: Claes Keisu
claes.keisu@sr.se

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".