Ny gräns mellan Svalbard och Grönland

Danmark och Norge undertecknade på måndagen ett historiskt avtal som reglerar gränsen mellan Svalbard och Grönland. Avtalet ger en tydlig signal till Ryssland, som har liknande olösta gränsfrågor med Norge.

Avtalet innebär en ny delningslinje i havet mellan Grönland och Svalbard. Den har dragits efter mittlinjeprincipen, som Norge också hävdar ska gälla i gränsdragningen runt Svalbard mot Ryssland, men Ryssland accepterar inte mittlinjeprincipen.

Norge tror att avtalet stärker den norska positionen i diskussionerna med Ryssland.

Länderna har varit ense om mittlinjeprincipen länge. Men det kar krävts noggranna och tidsödande mätningar av kustlinjerna på fastlandet för att klarlägga var gränsen ska dras.