Utsatta väljer bort dyr vård och medicin

Många avstår från att söka vård och hämta ut receptbelagda mediciner för att de inte har råd. Det visar en undersökning från Folkhälsoinstitutet. Lagens målsättning om vård på lika villkor uppnås inte.

Enligt Folkhälsoinstitutet har lagens målsättning om vård på lika villkor inte uppnåtts.

– Det är allvarligt eftersom vi vet att sjukligheten inte är jämnt fördelad i samhället. Den är koncentrerad till de grupper som har väldigt dålig ekonomi, säger Gunnar Ågren på Folkhälsoinstitutet.

Det är just gruppen med mest utsatt ekonomisk situation, som på grund av att de inte har råd avstår från att söka vård eller hämta ut receptbelagd medicin.

”Inte höja avgifterna”
Vård och omsorgsminister Ylva Johansson säger att hon ser allvarligt på rapporten, men att lagens målsättning uppfylls.

– Vi har vård på lika villkor i Sverige, men det betyder inte att allting är bra. Jag tycker att signalerna som kommer i den här rapporten måste tas på allvar för det är signaler åt fel håll. Då är det viktigt att inte höja avgifterna i sjukvården.

Enligt rapporten avstår mer än var tredje från att söka vård när de skulle behöva. Sex av tio löser inte ut sin medicin.

Skjuter på medicinköp
Petra och Camilla Molin i Umeå känner igen resonemanget om att avstå från mediciner för att det är för dyrt.

– Ja, det tror jag absolut. Kanske tar man inte antiinflammatoriska mediciner utan man väntar till det kanske går över, fast det är förebyggande mediciner, som man behöver.

– Ja, det är så det ligger till. Det är för dyrt och jag tror att pengarna behövs till något annat, säger Petra och Camilla Molin.

Sara Hägg
sara.hagg@sr.se
Peter Öberg, Umeå
peter.oberg@sr.se