Jävsmisstankar utreds på departement

Näringsdepartementets utbetalningar till olika kvinnoorganisationer granskas av departementet efter att det uppmärksammats att chefen för jämställdhetsenheten själv är medlem i en av de organisationer som sökt pengar.

– Vi håller på att ta reda på vad som har hänt när det gäller de ärenden som Marianne Laxén påstås ha varit jävig i. Dels ska vi reda ut fakta, dels göra en bedömning av om det är någonting som är på tvärs med regelverket eller inte, säger Dag Ekman, expeditionschef på Näringsdepartementet.

I lördags avslöjade Sveriges Radios program Konflikt att det brister i uppföljningen av hur projektpengar som regeringen anslår till jämställdhetsprojekt hanteras.

Projekt utan resultat
Pengar har i flera fall gått till utställningar och broschyrer som aldrig har fått några besökare eller läsare. Och ett projekt som fick pengar för att ordna jämställdhetsmöten i skolor fick inte tag på en enda skola som ville vara med.

Pengarna har i samtliga fall betalats ut via jämställdhetsenheten i regeringskansliet, samma enhet där en handläggare i höstas fuskade till sig pengar genom att lämna in falska projektansökningar.

Vägrar intervjuas på band
Chefen för enheten, Marianne Laxén, ville i går inte låta sig intervjuas på band.

– Har du bandet på. Då vill jag inte prata med dig, sa hon när Ekots reporter ringde.

Jämställdhetsenheten har betalat ut sammanlagt sju miljoner kronor till projekt inom olika föreningar som samlas under paraplyorganisationen Sveriges kvinnolobby.

Marianne Laxén är själv medlem i en av medlemsorganisationerna i Sveriges kvinnolobby.

Nu granskar alltså näringsdepartementet utbetalningarna för att se om det föreligger jäv.

Försvarar projekt
Lise Berg som är statssekreterare hos jämställdhetsminister Jens Orback försvarar jämställdhetsenheten apropå exemplet med jämställdhetsprojektet som ingen skola i hela landet nappade på.

– Det är inte alltid så att projekt blir lyckade. Här kan man möjligen säga att projektägarna faktiskt gjorde vad de skulle, men att skolorna inte efterfrågade det, säger Lise Berg.

Ekot har sökt både nuvarande jämställdhetsminister Jens Orback och den tidigare minister, Margareta Winberg, men båda har tackat nej till att medverka.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se