Stora skillnader i pris för fjärrvärme

Både anslutningsavgiften och priset för fjärrvärme varierar mycket beroende på var i landet man bor. Det här gör det svårt för kunderna att avgöra om en anslutning till fjärrvärme-nätet är en bra affär. Det säger Katarina Abrahamsson som är jurist vid Villaägarnas riksförbund.

Anslutningsavgiften kan variera från noll kronor upp till nära 200 000 kronor.

– Det kan vara oerhört svårt att jämföra. Det krävs ju nästan matematikerutbildning för att jämföra ett pris på fjärrvärme med ett pris på bergvärme och liknande, när det gäller vad det blir i slutändan, säger Katarina Abrahamsson.

Både Villaägarnas riksförbund och Hyresgästföreningen har gjort undersökningar som visar att fjärrvärmepriserna stadigt ökar. Sedan 1996 har priserna ökat med 22 procent.

Dyrast i Stockholm
Enligt Villaägarnas riksförbund har Stockholm de högsta fjärrvärmepriserna. Ett villahushåll i Stockholm får betala drygt 17 000 kronor per år för att värma upp sitt hus med fjärrvärme.

Billigast fjärrvärme har man i Norrbotten där en villaägare i Luleå betalar knappt 8 000 kronor per år, halva priset jämfört med Stockholm.

Orsaken till att priserna skiljer sig så mycket åt beror bland annat på hur fjärrvärmen framställs, hur många hus som är anslutna per ledningsmeter och framför allt hur mycket pengar bolaget som levererar fjärrvärmen tjänar.

I Stockholm anser nu Hyresgästföreningen att priset har stigit så mycket att man vill att Stockholms stad griper in för att få ner priset.

– Det är alldeles orimligt att så stor del av boendekostnaden består av uppvärmningskostnader, säger Terje Gunnarson, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

Anslutningsavgifterna varierar
Förutom att fjärrvärmepriset varierar stort i landet, varierar även anslutningsavgifterna mycket. En kund i Luleå betalar exempelvis 8 000 kronor i anslutningsavgift plus priset för en värmeväxlare.

I Göteborg erbjuder fjärrvärmebolaget fyra olika anslutningsavgifter. Som lägst kan en kund betala noll kronor i anslutningsavgift men ett högre energipris. Som högst kan kunden betala 130 000 kronor i anslutningsavgift, men ett lägre energipris.

Räknar på alternativ
I Stockholm håller Fredrik Jonsson och hans familj på att flytta och räknar just nu på vilket alternativ som blir billigast och bäst när det nya huset ska värmas upp.

– Fjärrvärmen är ju väldigt mycket startkostnader på. Det är 60 000 i installationskostnad, och sedan är det en fast avgift på 5 000 per år. Sedan är själva energin billigare per kilowatt. Nu har inte jag räknat färdigt än, men än så länge ser det inte så fördelaktigt ut, framför allt med argumentet att jag är bunden till Fortum för all framtid, säger Fredrik Jonsson.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se