ITPS: Överdriven oro för jobbflytt till låglöneländer

Det är inte speciellt många jobb som försvinner från Sverige till utlandet. Det visar nya siffror från statliga Institutet för tillväxtpolitiska studier ITPS. Den oro för jobbflytt till låglöneländer som ofta kommer fram i den offentliga debatten är överdriven, tycker Ann-Christin Strandell som är analytiker på ITPS.

– Personligen tycker jag att det är en överdriven uppmärksamhet, och det finns inte anledning till en sådan stor oro. Om man tittar på typer av jobb så är det tillverkningsindustrin, där man talar om arbetsintensiv verksamhet, troligtvis handlar det om enkla jobb där man lever med priskonkurrens, och då är det ju faktiskt en fördel att lägga den typen av verksamhet i ett land med ett bättre kostnadsläge.

Det finns ingen exakt kunskap om hur många jobb som flyttas från Sverige och många olika siffror florerar. Organisationen Svenskt Näringsliv kom förra året fram till att under 2000-talets fem första år försvann i snitt 24 000 jobb per år. Orealistiskt, anser ITPS som nu tror sig ha kommit närmare sanningen genom att använda sig av AMS varselstatistik.

Lägre siffror från ITPS
Enligt den var det förra året 2 000 personer som varslades om uppsägning i Sverige på grund av att verksamheten skulle flytta utomlands. Men ofta varslas betydligt fler än vad som sedan verkligen blir av med jobbet.

En annan metod som ITPS använt sig av är att gå igenom vad ett stort antal olika svenska massmedier rapporterar om utflyttade jobb. Den genomgången visade att drygt 4 000 jobb försvann utomlands förra året, alltså en dubbelt så hög siffra.

– Den siffran är mycket högre och möjligen lite osäkrare, för det kan ju vara grova uppskattningar som ligger till grund för publicering, säger Anne-Christine Strandel.

Kan vara positivt för svenska jobb
Sedan väljer ju också företag att göra sina nyinvesteringar direkt utomlands men det behöver inte vara negativt för jobben i Sverige, anser Anne-Christine Strandel på ITPS.

– För ren expansion utomlands, såvida den inte misslyckas, den kan snarare leda till ökade jobb även i Sverige. Jag har sett att svenska företag har expanderat under många år i utlandet, men väldigt ofta handlar det om att vara närvarande på stora marknader, nära kund och så vidare.

– Men då ska man veta att merparten av alla anställda i svenska företag finns i de gamla EU-länderna och i USA. Det har varit kraftiga ökningar i Östeuropa och i Asien, fast det är fortfarande inte i så höga nivåer, säger Anne-Christine Strandel.

Johan Prane
johan.prane@sr.se