Deprimerade medlemmar i mc-gäng

7 av 10 medlemmar i Hells Angels stödförening i Stockholm är sjukpensionerade på grund av depression. Och det är samma läkare som sjukskrivit dem. (Radio Stockholm)