Akut brist på jobb i Kina

Från Kina kommer rapporter om en arbetsmarknadskris. Landet behöver få fram ytterligare 25 miljoner nya jobb i städerna under året. Det är till stor del barn till de som föddes under babyboomen på 60-talet som nu för första gången söker arbete.

Samtidigt som Kina har en årlig tillväxt upp emot 9 eller 10 procent ökar pressen på arbetsmarknaden. Stora grupper yngre utexamineras från skolorna och statliga företag skär ner sin personal.

25 miljoner arbetssökande motsvarar mer än samtliga invånare i hela Norden. Däribland 4 miljoner studenter med högre utbildning, 5 miljoner unga helt utan eller med bara lite skolgång bakom sig som också söker arbete och ytterligare 13 miljoner som tidigare jobbat på statliga företag, men som blivit eller kommer bli av med arbetena i rationaliseringsprogram och i samband med konkurser 2006.

Regeringen tar fram jobb
Enligt tidningen China Daily räknar regeringen med att få fram 11 miljoner nya jobb under året. Men även om det lyckas motsvarar det alltså knappt hälften av behovet.

Glappet mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden bedöms också vara kvar under flera år, åtminstone fram till 2010.

Uppgifterna om hur stor den totala arbetslösheten verkligen är går dock vitt isär. Samtidigt som officiell statistik visar på drygt 4 procents arbetslöshet i städerna finns andra beräkningar som talar om det flerdubbla. Det skulle göra att antalet arbetssökande på varje jobb egentligen är betydligt högre.

Bönder jobbar långt hemifrån
Men problemen på den kinesiska arbetsmarknaden är än flera. I landet beräknas det finnas omkring 130 miljoner migrantarbetare som reser ibland mycket långväga för jobb, i första hand från inlandet till exempelvis väg- och byggarbetsplatser i kuststäderna.

Det är bönder som inte har tillräckligt med jord att bruka och som kan vara borta månadsvis för ofta dåligt betalda jobb.

Anders Wennersten, Peking
anders.wennersten@sr.se