Skandia gör vinst och byter vd

Försäkringsbolaget Skandia som är på väg att köpas upp av sydafrikanska Old Mutual redovisar på måndag morgon en vinst före skatt på 138 miljoner kronor för förra året.

Hans-Erik Anderssons sista bokslut som Skandia vd blev en positiv överraskning. Helårsvinsten före skatt på 138 miljoner kronor ska ses i ljuset av den brakförlust som bolaget gjorde 2004 på drygt 1,1 miljarder kronor.

Tittar man dessutom på siffrorna för det sista kvartalet förra året ser det ännu bättre ut. Då blev vinsten före skatt 312 miljoner kronor och intäkterna ökade med 19 procent.

För det fjärde kvartalet steg också vinstmarginalen på nytecknade fondförsäkringar jämfört med kvartalet innan till 18,7 procent. Den avgående styrelsen föreslår också en höjd utdelning från 35 till 40 öre per aktie.

I bokslutet skriver Hans-Erik Andersson att Skandia nu åter är ett framgångsrikt företag och en koncern med mycket goda framtidsutsikter som nu får en ny huvudägare, ny styrelse och en ny vd.

Han lyckönskar sin efterträdare Julian Roberts som tillträder efter den extra bolagsstämman måndag kväll. Den nya styrelsen kommer att ledas av Old Mutuals koncernchef Jim Suthcliffe.

Patrik Holmström
patrik.holmstrom@sr.se