Kommission för försoning i Liberia

Det under många år krigshärjade Liberia i västra Afrika har tillsatt en sanningskommission. Den är uppbyggd på samma sätt som sanningskommissionen i Sydafrika och i Sierra Leone och ska utreda brott begångna mot de mänskliga rättigheterna under åren 1979 till 2003.

Liberias president Ellen Johnsson Sirleaf som valdes i höstas säger att sanningskommissionen är ett led i landets återuppbyggnad.

FN ska bidra med nästan fyra miljoner kronor till kommissionens arbete.