De borgerliga vill att fler ska arbeta längre

Striden om de äldre väljarna är i full gång. De fyra borgerliga partierna presenterade på tisdagen en rad förslag som ska få fler att jobba efter 65.

– Jag tror att vi på sikt inte kommer att vilja pensionera oss vid 60 som i dag, säger Mikael Odenberg, moderaternas ekonomiske talesman. Vi blir allt friskare, lever längre, alla kommer förvisso inte att orka arbeta längre men jag tror att det finns många som har mycket kvar att ge och som kan bidra till vår gemensamma välfärd.

Om välfärden ska klaras i framtiden måste flera jobba. Det är de borgerligas slutsats. Därför föreslår de fyra partierna bland annat sänkt skatt både för äldre som vill fortsätta jobba och för deras arbetsgivare.

Jobbavdrag
Den som fortsätter jobba efter 65 ska slippa skatta för de första 63 000 kronorna under det första året, sedan höjs det skattefria beloppet ytterligare.

Arbetsgivarna ska slippa betala arbetsgivaravgift för anställda som har fyllt 65.

De borgerliga vill också luckra upp anställningsskyddet för äldre. Tanken med det är att arbetsgivarna inte ska dra sig för att anställa dem. I dag är skyddet starkare för personer över 45 år när arbetsgivaren säger upp personal, men de borgerliga vill nu ta bort den skillnaden så att de äldre inte har ett starkare skydd än de yngre.

Fortsätta som företagare
Dessutom föreslår de borgerliga att ett råd ska skapas av bland andra regeringen, fack och arbetsgivare och tanken är att rådet ska komma med förslag om hur arbetsplatserna ska förändras så att det blir lättare för äldre att stanna på jobbet.

Ytterligare ett förslag är att det ska bli lättare för dem över 65 att forsätta göra jobb för sin gamla arbetsgivare, men nu som fristående företagare. I dag är det svårt för nyblivna företagare att få f-skattesedel om de bara har en enda kund men de reglerna vill de borgerliga ändra.

– Det är en av flera lösningar för att underlätta för äldre och skicka signalen att ni behövs också.

Om man aldrig har startat företag i hela sitt liv, vad talar då för att man ska göra det när man är över 65?

– Det är säkert en lösning inte passar alla men den kan passa några, kanske till och med många och då är det bra att öppna den möjligheten.

Förslagen kommer från en borgerliga arbetsgrupp, den sista av sex. Hur många jobb förslagen ger vågar de borgerliga inte gissa.

– Det är väldigt svårt att beräkna detta, men idag är arbetskraftsdeltagandet bland personer över 60 och framför allt över 65 mycket, mycket lågt. Vi skulle gärna se att fler kunde och ville, säger moderaten Mikael Odenberg.

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se