Stora brister i skolans arbetsmiljö

Uppdaterad 15:18
Många barn tvingas i skolan stå ut med en arbetsmiljö som vuxna aldrig skulle acceptera. Det visar en undersökning som barnombudsmannen gjort.

Så här säger Arjana Mulalic och Alicia Larsson som går i tvåan i Vrinneviskolan om sin skolmiljö.

– Några kastar suddgummi ibland och pratar, säger Arjana Mulalic.

Hur känns det för dig när det är stökigt och du försöker jobba?

– Det är jobbigt, säger hon.

När ni äter lunch, hur är det då?

– Jag blir stressad för att alla skriker så, säger Alicia Larsson.

Hur blir det då?

– Ibland lämnar jag maten, ibland inte, säger hon.

Arbetsro ingen självklarhet
40 procent av barnen som tillfrågats i barnombudsmannens undersökning uppger att de inte vill gå på toaletten i skolan. Många säger att de inte har arbetsro och en så enkel sak som att få äta lunch i lugn och ro är långt ifrån självklart.

Arbetsmiljölagen hanteras helt enkelt inte på samma sätt när det gäller barn och vuxna.

– Hur kommer det sig att vi tror att våra barn kan stå ut med en arbetsmiljö som vi vuxna aldrig hade stått ut med? Vi tar inte barnens arbetsmiljö på allvar, säger Barnombudsman Lena Nyberg.

Vems är ansvaret?

– Ansvaret är de vuxnas. Vi har en attityd att barn ska stå ut med saker som vi inte står ut med. Det yttersta och formella ansvaret är naturligtvis skolledningarnas och i vissa fall, där det saknas resurser, kommunernas. Men jag vill understryka att det är alla vuxnas ansvar att fundera på vilken vardag vi erbjuder våra unga.

Föreslår en lagändring
Lena Nyberg föreslår en rad förändringar för att arbetsmiljön i skolan ska bli bättre. Bland annat vill hon se fler kuratorer och psykologer i skolan.

– Vi måste leva upp till arbetsmiljölagen. Det handlar också om att förstärka det psykosociala stödet med kuratorer och psykologer. Där behövs en lagändring, det måste bli tydligt i skollagen att varje skola ska kunna erbjuda kuratorer och psykologer, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Sara Hägg
sara.hagg@sr.se

Lisen Elowson Tosting, SR Östergötland
lisen.elowson@sr.se