Uppåt för Handelsbanken

Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 15,7 miljarder kr för helåret 2005. Det kan jämföras med vinsten på 13,6 miljarder för 2004.  Expansionen i utlandet fortsätter och Handelsbanken planerar öppna 15-20 nya kontor utanför Sverige i år. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 7 kr.
Handelsbankens aktie steg kraftigt sedan rapporten publicerats och strax efter klockan 12 hade den gått upp 3,9 procent till 200 kr.