Samiskans ställning hotad

Av Sveriges cirka 20 000 samer talar bara ungefär hälften samiska och endast var fjärde kan läsa och skriva på sitt ursprungsspråk. Det gör att samiskan på sikt hotar att försvinna.

På måndag fick regeringen ta emot förslagen på hur Sverige måste göra för att rädda det samiska språket.

Europarådet har riktat allvarlig kritik mot Sverige för att man inte gjort tillräckligt för att stärka landets minoritetsbefolkningar, däribland samerna. Att en minoritetsbefolkning kan behålla sitt språk är det allra viktigaste för att behålla sin identitet.

Förbjöds prata samiska i skolan
Men i Sverige har politiken länge bedrivits i rakt motsatt riktning; till exempel så förbjöds barnen länge att prata samiska i skolan, vilket har lett till att de i sin tur nu inte kan lära sina barn och barnbarn det samiska språket.

De barnen kan idag inte ens få hemspråksundervisning i samiska, vilket utredningen nu föreslår att de ska ha rätt till.

– Idag är lagstiftningen sådan att det ska vara ett aktivt språkbruk hemma för att man ska få undervisning. Det är ett hinder, säger Paavo Vallius som har lett utredningen.

För ett hotat språk utgör barn och ungdomars förbättrade språkkunskaper en livförsäkring.

Ett annat sätt att höja det samiska språkets status i samhället är språklagstiftning, alltså rätten att använda det samiska språket i officiella situationer.

Från och med år 2000 så har fem kommuner i norra Sverige haft krav på sig att man i officiella sammanhang ska kunna använda samiska i kontakter med myndigheter.

”Sverige måste höja ambitionsnivån”
Utredningen föreslår nu att ytterligare 20 kommuner ska få det kravet på sig och att sametinget dessutom ska bli tillsynsmyndighet för att se till att kommunerna lever upp till kravet.

– Sametinget är det parlamentariska organ som samerna har. Jag tror att det har kompetensen att dela ut stöd och att ha en kontrollfunktion, säger Paavo Vallius.

Det är viktigt att regeringen snabbt fattar beslut, menar utredningens sekreterare Kaisa Syrjänen Schaal.

– Sverige måste höja ambitionsnivån i de här frågorna. När det gäller samiskan är det angeläget att det kommer en förändring mycket snart, för det finns inte mycket tid att rädda sydsamiskan, säger hon.

Margita Boström
margita.bostrom@sr.se