"Investeringar utomlands räknas med"

Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster står fast vid sin intresseorganisations uppskattning att det är 24 000 jobb per år som försvunnit på grund av att jobb flyttat utomlands de senaste fem åren, trots att Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, kommit fram till betydligt lägre siffror i en rapport.

Stefan Fölster tycker att Institutet för tillväxtpolitiska studiers sätt att mäta är oseriöst.

– ITPS har helt enkelt glömt bort de viktigaste formerna för utflyttning och fokurerat enbart på den minst viktiga. Den viktigaste formen av utflyttning är inte att man skruvar ner en befintlig fabrik och bygger upp den någon annan stan, utan att man investerar i ett annat land när man ska göra något nytt, säger Fölster.

Det är svårt och kanske omöjligt att mäta hur många jobb som försvunnit från Sverige för att flytta utomlands.

Bygger på AMS varsel
ITP:s visade i en rapport ett sätt att mäta, som bygger på varselstatistiken från AMS, där företag uppger att varslet lagts för att produktionen flyttats. Med det sättet att mäta har ungefär 2 000 jobb försvunnit från Sverige i fjol.

Intresseorganisationen Svenskt Näringsliv kom i en rapport för ett år sedan fram till att 24 000 jobb per år försvunnit från Sverige till utlandet de senaste fem åren.

Det kom de fram till genom en enkät, där de frågade ungefär 5 000 företag om jobb och utlandsflytt.

Räknar nyinvesteringar utomlands
Stefan Fölster säger att i deras svar ingår också de fall när företag till exempel väljer att inte bygga en fabrik i Sverige utan bygger utomlands i stället. Det är också jobb som räknas som försvunna.

Han tycker att hans organisations bild av jobb som flyttar utomlands är mer rättvisande än ITPs uppgifter.

– Det finns alltid en osäkerhet när man tar ett urval, men det ingick ändå ganska många företag. Temo har gjort uppräkningen och står för kvaliten i den, säger Stefan Fölster.

Oense om metoder
Ann-Christine Strandell, analytiker på ITPS, är däremot tveksam till metoden att använda enkätsvar på ett urval av företag som sedan räknas upp för att gälla alla företag.

– Då måste man veta att man har ett urval av företag som är representativt för hela näringslivet. Det finns många företag i Sverige som inte kan flytta, som till exempel Stockholms tunnelbana eller Posten.

Ann-Christine Strandell tror inte att den stora skillnad mellan ITPS och Svenskt Näringlivs uppgifter om jobb som försvunnit utomlands skulle jämnas ut till en mer lika nivå även om ITPS skulle försöka räkna med de jobb, som inte skapats här på grund av att fabriker eller annan tillverkning placerats utomlands i stället.

Virve Hedenborg
virve.hedenborg@sr.se