Skarp ordväxling om bonustak i Skandia

På Skandiarättegångens tredje dag har bolagets förre vd Lars-Eric Petersson idag förhörts. Och det blev en skarp ordväxling när åklagare Christer van der Kwast förhörde Petersson om hur dom gällande och omdiskuterade bonusprogrammen förlängdes.

Mycket av förhöret idag har kretsat kring ett styrelsemöte i Skandia, som styrelsens ordförande Lars Ramqvist kallade in till söndagen den 23 januari 2000.

Eftersom den extra bolagsstämman som hade utlysts för att godkänna de nya bonusavtalen riskerade att ställas in efter kritik från svenska institutionella ägare så var det bråttom att hitta en lösning som kunde accepteras av alla ägare.

Stämman ställdes in
Lars-Eric Petersson och Lars Ramqvist hade olika kontakter med ägarna den här dagen och även med facket. Och resultatet av styrelsens möte blev att stämman blev inställd och att de löpande bonusprogrammen förlängdes med oförändrade villkor.

Det finns alltså ettt styrelsemötesbeslut att förlänga programmen, men vad hände med begränsningen, taket, togs det bort vid förlängningen? Det är det rättegången handlar om - ordväxlingen mellan Petersson och åklagaren Christer van der Kwast var idag rätt kärv.

Åklagaren mot Petersson
Petersson: Jag uppfattade det som att alla var överens, nu rullar vi programmet vidare. Och det innebär det här..

Åklagaren: Ja, men vad det innebär enligt din tolkning, det är en sak. Jag frågar konkret – var det någon som tog upp fråga explicit och ville diskutera den, eftersom man ju hade ett tak i det program som löpte fram till 99 års utgång?

Petersson: Ja, det taket upphörde ju i och med att...

Åklagare: Ja, det är fortfarande din uppfattning. Är det någon annan som har diskuterat den här frågan vid styrelsemötet eller inte?

Petersson: Ja, jag kan inte...

Åklagare: Kommer du ihåg?

Petersson: Nej, jag kan inte redogöra för vad andra tycker och tänker. Bara hur jag har uppfattat det.

Åklagare: Har de diskuterat, har någon väckt frågan - frågan är ju ganska enkelt ställd – är det någon som har väckt frågan om det här takets existens eller icke-existens i samband med förlängningen?

Petersson: Inte med mig.

Åklagare: Inte med dig eller i styrelsen i samband med behandlingen?

Petersson: Beslutet är att rulla programmet vidare och det är styrelsens beslut. Så har jag uppfattat det och så har vi också redogjort för det och så har vi efterlevt det ända fram till dess att jag, som åklagaren uttryckte det, försvann från Skandia.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se