KU begär ut anonym tsunami-lista

Konstitutionsutskottet begär nu att få ta del av en hittills okänd anonym sändlista som försvarsdepartementet använt när meddelandet om larmet flodvågskatastrofen skickades ut på annandag jul 2004.

– Det finns en anonym lista som jag vill ta del av. Vad handlade den om? Vi har begärt att få underlag för att bedöma vad den här listan står för, säger centerpartiets Kerstin Lundgren som sitter i konstitutionsutskottet.

Okänt vilka som står på listan
KU:s ledamöter tar fasta på det som försvarsdepartementets Lennart Brittner skriver i sin kommentar till det meddelande han skickade ut tidigt på morgonen annandag jul 2004 och som innehöll uppgifter om en sju meter hög flodvåg som svept in över stränderna i Thailand där 20 000 svenskar befinner sig.

Där säger han att det finns en anonym sändlista. Vilka namn som står på den anonyma listan är okänt.

Vid dagens sammanträde bestämde KU också att man på torsdag ska ta ställning till om den officiella sändlistan ska offentliggöras i sin helhet.

På tisdagen offentliggjorde också KU e-postmeddelanden som kommit in till utrikesdepartementet annandag jul 2004. Redan tidigt kom uppgifter om att svenska turister drabbats av flodvågen.

Konsekvenserna kunde varit tydligare
Många ber om råd hur de ska bete sig och vill ha hjälp från UD. De har inte lyckats komma fram på telefon.

Där finns många uppgifter om att personer räddat sig upp på höjder för att söka skydd och även deras mobilnummer. Några släktingar kan också rapportera att svenskar omkommit.

Hade bara informationen tagits om hand av UD hade konsekvenserna av katastrofen kunnat vara tydligare redan under annandagen 2004.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se