Rysk irritation över spionanklagelser

Ryssland har krävt en förklaring av Sverige till utvisningen av en misstänkt rysk spion. Irritationen över det svenska agerandet är tydlig, dels i uttalanden på ministeriets hemsida och från utrikesministern Sergej Lavrov själv idag. 

– I början bad svenska myndigheter oss att inte offentliggöra något kring fallet, eftersom det var oklart. Vi ombad att inte föra upp det på högre nivå, men sedan kom det ut i svenska media. Men den läckan visade Sverige att man ändrat åsikt, sa utrikesminister Sergej Lavrov.

– Vi har fortfarande inte fått några rationella förklaringar till varför en av våra medborgare gripits. Självfallet ska vi försvara ryska medborgare, tillade han.

Försämrade förbindelser
Ryska utrikesdepartementet har därför krävt en förklaring från Sverige och helt klart har det inträffade påverkat de svensk-ryska relationerna till det sämre. I uttalanden på ministeriets hemsida understryks allvaret i historien.

Den 29-årige Andrej Zamjatnins foto har visats i tv och bilder från universitetet i Uppsala där han sägs ha arbetat som forskare.

Skadat svenska försvaret
Zamjatnin greps i mitten på februari anklagad för att ha spionerat sedan januari 2005 för ett ännu inte namngivet land. Spioneriet ska ha skadat svenskt försvar. 

De svensk-ryska relationerna har de senaste åren inte varit lika goda som relationerna mellan Ryssland och övriga nordiska länder.  

Maria Persson Löfgren, Moskva
maria.persson_lofgren@sr.se