Miljöministern: EU-kommissionen sänker ribban för bekämpningsmedel

EU-kommissionen väntas snart godkänna åtta bekämpningsmedel som Sverige och flera andra länder inte vill ha. I höstas ville kommissionen förbjuda dem, men efter påtryckningar från kemiindustrin har man nu ändrat sig. Sveriges miljöminister Lena Sommestad är oroad över utvecklingen.

– Jag tycker att det här är en mycket allvarlig utveckling, när man föreslår fyra hormonstörande ämnen som absolut inte borde godkännas. Det är mycket, mycket bekymmersamt och innebär att EU-kommissionen sänker ribban för vilka bekämpningsmedel vi ska godkänna i EU, säger miljöminister Lena Sommestad.

Sverige hade kunnat undvika den här situationen om man hade ställt betydligt hårdare krav vid förhandlingarna inför EU-inträdet. Det säger Staffan Westerlund, professor i miljörätt vid Uppsala universitet.

– Det fanns inga som helst juridiska gränser för vad Sverige kunde ställa som krav för att gå med. Det blev väl ett politiskt köpslående istället, som gjorde att man inte ställde särskilt höga krav från svensk sida, säger han.

Övergångsregler
I anslutningsavtalet heter det att Sverige generellt under en övergångsperiod på fyra år inte skulle behöva försvaga sin miljölagstiftning där Sverige har strängare regler än EU.

– Det hade man ingen grund för att säga, för att man visste att den här risken fanns, säger Staffan Westerlund.

Det fanns inga garantier för att Sverige inte skulle behöva godta bekämpningsmedel, som man tidigare förbjudit.

Genomgången av växtskyddsmedel i EU har hittills inneburit att tretton medel som har varit förbjudna i Sverige sedan lång tid nu är godkända i hela EU. För att stoppa medlen från användning i Sverige måste man kunna peka på speciella förhållanden i Sverige.

– Man har trasslat till det ordentligt för sig, men många användningar av i och för sig godkända bekämpningsmedel leder till risker som strider mot både svenska miljölagar och EG-direktiv, inte minst grundvattendirektivet och dricksvattendirektivet, säger Staffan Westerlund.

EG-domstolen avgör
Ett ogräsmedel, det starkt akutgiftiga Paraquat, har Sverige sedan tidigare drivit så långt att det nu ligger hos EG-domstolen för avgörande. Och för flera av de tidigare förbjudna medlen finns det nu ansökningar hos Kemikalieinspektionen, till exempel ogräsmedlet 2,4-D, ökänt under tidigare år för att det då var förorenat med dioxin.

– Det som nu händer är att vi har fått en kommission som är konservativ, som inte längre står upp för de principer vi vill se, till exempel försiktighetsprincipen. Därmed får vi förslag från kommissionen som vi inte önskar. Det är i högsta grad en politisk fråga, säger miljöminister Lena Sommestad.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se