Bush in i strid om amerikanska hamnar

USA:s president George Bush meddelade på tisdagen att han kommer att lägga in sitt veto mot varje lagförslag som försöker förhindra att ett arabiskt företag övertar sex av USA:s största hamnar.

Ett brittiskt bolag, som hittills haft det operativa ansvaret - inklusive säkerheten - för hamnarna har köpts upp av ett företag i Förenade Arabemiraten.

Kritiker inom det republikanska partiet hävdar att ett arabiskt övertagande av de amerikanska hamnarna gör USA mer sårbart för terrorism, vilket avfärdas av Bush.