Militären dominerar Ugandas politik

Jag är den ende som kan tämja militären, förklarade Ugandas president Yoweri Museveni när han firade 20 år vid makten. Och många fruktar att militären redan har makten i Uganda, och därmed kommer spela den största rollen i Ugandas första flerpartival på torsdagen.

Bara en militär kan styra Uganda, och bara en militär kan hindra armén att upprepa det som hände vid ett otal statskupper och då diktatorn Idi Amin i sitt terrorvälde lät militären döda minst en miljon ugandier.

Dessa minnen sitter djupt hos en vanlig ugandier, och president Museveni kan ständigt påminna om att han som rebelledare satte stopp för militärterrorn för 20 år sedan, då Uganda kunde byggas upp från förödelsen.

Alla ledande ställningar
Den ende verklige utmanaren till den sittande presidenten, doktor Kizza Besigye insåg snabbt detta, och ändrade sina valaffischer med tillägget; ”före detta överste” Besigye, eftersom han deltog i Musevenis befrielsearme.

Men militären finns i alla ledande ställningar i samhället. Alla ministrar förutom två är militärer, och jag träffar den ene, professor Mondo Kagonyera, men han tycker inte det är märkligt att militären egentligen styr Uganda.

– Betänk Ugandas historia, och se på till exempel USA, där ledande statsmän är före detta militärer. En stat kan aldrig ha för långt avstånd till militären.

Eget presidentgarde
Men när nu Uganda för första gången på 25 år tillåter politiska partier, och Musevenis ”Rörelse” blir ett parti bland andra, så fruktar många att militären inte är redo för en demokrati. Och trots att Museveni, på valmöten betonar att han är den ende som kan tämja militären, så har han byggt upp ett eget presidentgarde om 10 000 man.

Men militären är inget man behöver tämja, anser minister Kagonyera.

Men det motsägs av militärbefälhavare; nu senast när en civil domstol förklarade att den stod över militärdomstolar, när det gäller att pröva medborgares fall. Betänk på vems mandat det finns civila domstolar, förklarade chefen för arméns säkerhetstyrkor, det är militären som är garanten för att Uganda ser ut som det gör.

Vincent Dahlbäck
vincent.dahlback@sr.se