Kritik mot skillnader i fjärrvärmepris

Priserna på fjärrvärme har stigit kraftigt. Det visar undersökningar både från Villaägarföreningen och Hyresgästföreningen. Nu höjs röster om att fjärrvärmemarknaden måste regleras.

– Vi har stor förståelse för den kritiken, och vi har vid flertalet tillfällen lämnat förslag till regeringen om att vi vill ha en prisreglering för fjärrvärme, säger Per-Arne Sundbom, som är konkurrensråd på Konkurrensverket.

Enligt Villaägarnas riksförbund är det dubbelt så dyrt att värma upp huset med fjärrvärme i Stockholm där priserna är högst, jämfört med Luleå, där priserna är lägst.

Svårt att jämföra
Dessutom skiljer sig också de olika fasta avgifterna mycket åt beroende på var i landet kunden bor. Det här kan göra det svårt för kunden att avgöra om fjärrvärmen är en bra affär.

Villaägarnas riksförbund vill därför införa en statlig nämnd dit kunden kan gå för att fråga om sitt fjärrvärmepris.

– Den enskilde, eller en grupp, ska kunna komma med sitt pris och fråga om det är skäligt i det enskilda fallet, säger Katarina Abrahamsson, jurist vid Villaägarnas riksförbund.

Vid branschorganisationen Svensk fjärrvärme tycker man inte att statliga regleringar är bra. Till skillnad från Konkurrensverket tror man det skulle göra att det blev sämre för kunden och miljön.

– Det är ett skrivbordsperspektiv centralt på fjärrvärmen i Stockholm som inte passar för en verksamhet som är lokalt anpassad och som finns på 500 orter runt om i Sverige. Vi ansluter 15 000 nya villor per år till fjärrvärme, och vårt största problem är att vi inte hinner ansluta alla som vill ha fjärrvärme, säger Ola Alterå, vd på Svensk fjärrvärme.

Monopolsituation
Det råder i stort sett monopol när det gäller fjärrvärme på orten och det här har, enligt kritikerna, gjort att fjärrvärmebolagen kan höja priserna när kunden väl är kopplad till uppvärmningsalternativet.

Fredrik Jonsson i Stockholm som tittat på vilket sätt familjen ska värma upp sitt nya hus beskriver fjärrvärmeföretagets information och försäljningsteknik nästan som utpressning.

– Den har varit bristfällig. Det var ett informationsmöte för en vecka sedan. Tyvärr hade inte jag möjligt att vara på det på grund av arbete, så fyra, fem dagar senare dimper det ner ett avtalsförslag, bara att skriva på och skicka in före sista mars. Man har inte en chans. Antingen hoppar man på båten eller skiter i det. Det presenteras som om det är den enda båt som går, säger Fredrik Jonsson.

Ola Alterå, vd för Svensk fjärrvärme tycker inte det här är ett bra sätt att sälja fjärrvärme.

– Jag tror att generellt sett behöver fjärrvärmebranschen förbättra våra kundrelationer och vi behöver möta en annan typ av kunder i privatkunder och villafamiljer som vi inte har gjort tidigare och en annan marknad där kunderna idag är vana att ställa krav på ett annat sätt, säger han.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se