Möjligt byta bolag för pensionsförsäkring

Från och med årsskiftet ska den som tecknar en ny pensionsförsäkring också kunna ha rätt att byta bolag utan att behöva betala oskäliga priser.

Tidigare har det varit svårt och ibland mycket dyrt för pensionssparare att byta från ett bolag till ett annat, men nu gör regeringen det lättare.

Förslaget innebär att bolagen bara får ta ut självkostnadspris. Försäkringsbolagen blir också skyldiga att informera och erbjuda rätten att flytta en försäkring.