Kall lägenhet ger billigare hyra

Genom att duscha mindre och ha det kallare inomhus kommer ännu fler hyresgäster i Gårdsten i Angered i nordöstra Göteborg kunna sänka sin hyra. (SR Göteborg)