De borgerliga vill prioritera brottsförebyggande arbete

De borgerliga partierna går till val med ett löfte om att prioritera kampen mot brottsligheten. Det är en av punkterna i det program som den borgerliga arbetsgruppen för rättspolitik presenterade på onsdagen.

Det är en politik som tydligt skiljer sig från regeringens, enligt Folkpartiets Johan Pehrson.

– Fokus ligger inte bara på tvångsmedel. Fokus ligger framförallt på det förebyggande arbetet för att minska brottsligheten, säger han.

Vad är det viktiga där?

– Tidigare och tydliga insatser mot unga lagöverträdare tillsammans med en upprustning i praktiken av svensk polis. Så att vi får poliser som är lokalt närvarande i samhället, säger Johan Pehrson.

Fler poliser
Öka antalet poliser från dagens 17 000 till 20 000 under de kommande fyra åren. Gör det möjligt för polisen att drogtesta barn under 15 år och utreda de brott som begås av barn under 15 år, trots att gärningsmannen alltså inte är straffmyndig.

Bevaka de män som blivit dömda till besöksförbud, men bryter mot detta, genom att sätta fotboja på dem.

Det är några av de förslag som den borgerliga arbetsgruppen enats om. Ett annat förslag är att göra det obligatoriskt för föräldrar att närvara om de har barn under 18 år som på ett eller annat sätt är inblandad i en rättegång. Något som de också ska få ersättning för.

– Föräldrar har ett ansvar för sina barn. Om de tar det ansvaret på ett riktigt sätt så är effekten av detta brottsförebyggande. De brottsförebyggande åtgärderna är mycket mer framgångsrika än olika former av påföljder, säger Kristdemokraternas Peter Althin.

Tillåta buggning
De borgerliga partierna vill också tillåta buggning och som de uttrycker det tydligt reglera polisens användning av infiltration och bevisprovokation.

Men några närmare detaljer om vilken typ av provokation som polisen ska kunna använda sig av har de inte diskuterat. På presskonferensen framgick också att de olika partierna är beredda att gå olika långt.

Helt överens var man dock i frågan om att det ska ges större möjlighet än i dag att premiera gott uppförande bland fångar i landets fängelser.

– Man kommer att få högre ersättning så att man köpa mer i kiosken. Man kan få ha tv, extra fritidsaktiviteter, lättare att få permission. Alltså ett system som gör det lätt att göra rätt, och svårt att göra fel, säger Johan Pehrson.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se