Råttinvasion i Malmö efter byggprojekt

Malmö är Sveriges största byggarbetsplats. Citytunnelprojektet och allmän byggboom stör inte bara malmöborna utan också råttorna i staden. De börjar nu röra på sig, bli allt mer synliga och hotar att bli ett miljöproblem.

– När man bygger mycket rör man ofta i olika nät så att råttorna hör hur det bankar runtomkring. De blir givetvis nyfikna och tittar fram, säger miljöinspektör Leif Persson.   

Miljöförvaltningen, fastighetskontoret, vatten- och avloppsverket och gatukontoret har nu skapat ett speciellt råttkommando för att kartlägga råttproblemet i detalj. Deras uppgift är också att göra en miljömässigt bättre råttsanering. Idag hamnar stora mängder råttgift i reningsverket.

Miljöförvaltningen ser att råttbeståndet nu har ökat, men man vet inte exakt hur många de är. Det rör sig om någonstans mellan 250 000 och 300 000.

– Mellan tummen och pekfingret är en råtta per malmöbo, säger Leif Persson.

De omfattande byggprojekten i Malmö kommer att pågå i minst fem år till. Därför måste råttorna stoppas nu.

– För det första kan de bitas. För det andra utlöser de baciller runtomkring sig. En råtta är inget att leka med, säger Leif Persson.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se