Militären beredd inför hot om fågelvirus

Uppdaterad 18:00
Jordbruksverket är berett att använda militär om fågelviruset som sprider sig över Europa skulle nå Sverige.

Det säger chefsveterinär Leif Denneberg på Jordbruksverket.

– Vi har en samordnad beredskapsplan som vi nu förbereder att kunna aktivera, om det skulle behövas med kort varsel. Det gäller naturligtvis att ha en väldigt hög beredskap för stora utbrott av sådana här djursjukdomar, säger Jordbruksverkets chefsveterinär Leif Denneberg. 

Efter det omfattande utbrottet av mul- och klövsjuka i Europa 2001 tog olika svenska myndigheter fram gemensamma beredskapsplaner om något liknande skulle inträffa här.

De är de planerna som har dammats inför hotet om att fågelinfluensan skulle få ordentligt fäste.

Transporthjälp och avspärrningar
Det innebär att militär exempelvis skulle kunna användas för att spärra av områden, bevaka vägar och anläggningar, transporthjälp och kanske att gräva gravar för avlivade djur.

Exakt vilka uppgifterna skulle bli och vad som krävs för att en insats ska bli aktuell ska Jordbruksverket diskutera med försvaret under torsdagen.

Leif Denneberg vill att man ska vara förberedd.

– Om man får ett omfattande utbrott måste man naturligtvis ha förberett det på ett tidigt stadium, så att man direkt kan trycka på knappen, säger han.

Skyddszoner
Jordbruksverket har dessutom beslutat om regler för speciella skyddszoner som ska inrättas om ett fall av fågelinfluensan upptäcks. Det handlar bland annat om ökad provtagning på vilda fåglar, flera kontroller av fjäderfäbesättningar liksom en del restriktioner kring transporter och handel.

Den ökade beredskapen i Sverige kommer samtidigt som situationen skärpts i Europa. På onsdagen rapporterades till exempel EU:s första fall bland tamfåglar i Österrike. Dessutom har Holland och Frankrike fått klartecken för massvaccinering av vissa grupper av fåglar

Ändå anser Leif Denneberg inte att det innebär någon dramatisk förändring.

– Naturligtvis gäller det i olika typer av bekämpningsåtgärder att man är förberedd och har en beredskap i tid. Den här vaccinationsfrågan är ett sätt att hantera en svårare situation, ifall vi skulle få in smittan på tamfjäderfä, säger han.

Känns det som att myndigheterna i Europa har kontroll över situationen?

– Jag tror att vi på förhand har byggt upp ett väldigt bra samarbete inom ramen för EU-samarbetet, säger Leif Denneberg.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se