LKAB gör storvinst

Det statliga gruvbolaget LKAB redovisar en vinst på närmare 6,5 miljarder för 2005. Det kan jämföras med en vinst på drygt 2 miljarder året före.

Bakom vinsten ligger högre priser på järnmalm och större leveranser.

Styrelsen föreslår en utdelning till staten på 1,5 miljarder kronor, jämfört med 520 miljoner året före.