5 000 statliga jobb försvann i fjol

De största statliga bolagen skar bort ytterligare nästan 5 000 jobb förra året samtidigt som vinsterna slog nya rekord.

TT:s genomgång av bokslutsrapporterna från 19 av de största statliga bolagen visar att den samlade vinsten före skatt 2005 uppgick till 51,4 miljarder kronor.

Samhall, som främst sysselsätter personer med funktionshinder, hade vid årets slut nästan 1 400 färre anställda än ett år tidigare.