Äldre bor hemma trots stora vårdbehov

I takt med att kommunerna lägger ner sina äldreboenden får allt fler gamla och sjuka bo kvar hemma, ibland med mycket omfattande vårdinsatser. Det framgår av Socialstyrelsens nya äldreomsorgs-rapport som presenterades på onsdagen.

Ingegerd Christoff i Grönhögen på södra Öland sitter i rullstol efter en stroke. Nu får hon hjälp av hemtjänsten sex gånger om dagen.

– Det är väldigt skönt att vara hemma, fast det blir lite jobbigt för min man. Han är ju inte van vid att laga mat och greja, säger Ingegerd Christoff.

Ökade krav på hemtjänsten
Men med ökad hemvård ökar också kraven på hemtjänsten anställda, som Eva Snöberg och Anneli Johansson. De träffar också dem som inte vill bo kvar hemma, men som tvingas till det.

– Visst träffar vi många också som gärna skulle vilja få en plats. Sedan tror jag också att många vet hur läget är. Det finns inte så många platser just nu. 

Förändringarna i äldreomsorgen går snabbt nu. Två tredjedelar av kommunerna har dragit ner antalet platser i särskilt boende för att få fler äldre att bo kvar hemma.  

Kommunerna sparar
Det har varit en lönsam affär för kommunerna. Deras kostnader för äldreomsorgen har minskat med 1,5 miljarder på fyra år.

Samtidigt ökar landstingens kostnader för hälso- och sjukvård. 

Allt fler äldre köar för att få en plats i särskilt boende som de har tilldelats, men som inte finns i alla kommuner. 

I den nya rapporten trycker Socialstyrelsen också på att personalen måste få bättre utbildning för att möta de skilda behoven hos äldre. 

Erika Norberg, SR Kalmar
erika.norberg@sr.se 

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se