Lättare för poliser att arbeta under falsk identitet

På torsdagen klubbar regeringen igenom ett förslag om att polis och hemliga agenter lättare ska kunna arbeta under falsk identitet. För att kunna infiltrera ett gäng kriminella ska en polis till exempel kunna få pass och körkort i falskt namn.

Justitieminister Thomas Bodström menar att det är för lätt för kriminella idag att avslöja en polis som är infiltratör.

– Det här innebär dels en fara för polisen, och dels att de inte kan göra ett lika bra arbete om deras falska identitet avslöjas, säger Thomas Bodström.

Reglerna införs 1 oktober
För att kunna bygga upp en trovärdig falsk identitet ska polisen inte bara kunna få falskt pass, leg eller körkort, utan även kunna folkbokföras under sitt påhittade namn.

Han eller hon ska också kunna vittna under falskt namn, men domstolen ska då få veta att det handlar om en polis under täckmantel.

Den falska identiteten, skyddsidentiteten som regeringen kallar det, ska gälla i två år i taget. Reglerna införs 1 oktober.

En polis som försöker smälta in bland kriminella riskerar förstås att själv begå brott. Men Thomas Bodström har inga planer på att lätta på reglerna så att poliser får större möjligheter att begå brott utan att kunna straffas.

– Vi kan inte ha ett samhälle där poliser åker runt och misshandlar människor. Hur skulle det se ut? Poliser är till för att bekämpa brott, vi klan inte ha en ordning där poliser begår brott, säger han.

Gäller inte bara vanliga poliser
Möjligheten att få falsk identitet ska inte bara gälla vanliga poliser, utan även Säpopersonal och underrättelseagenter i försvaret.

Thomas Bodströms förslag har varit på remiss och fått kritik från bland annat Journalistförbundet. Även Brottsförebyggande rådet och advokatsamfundet tyckte att polis och militär får alltför fria händer. Men Bodström står fast vid förslaget.

Regeringen lägger också till nya regler kring vem som ska godkänna att en infiltratör får en falsk identitet.

När försvaret vill ordna en falsk identitet åt en hemlig agent kommer den frågan att avgöras av en ny nämnd som ska skapas inom försvaret.

När det i stället är polisen eller Säpo som vill skaffa en falsk identitet åt en av sina anställda blir det registernämnden som ska avgöra. Registernämnden övervakar i dag bland annat hur Säpo sköter sina personregister.

Bodström litar på kontrollen
Thomas Bodström säger att han litar på att kontrollen blir tillräcklig och att de nya nämnderna inte kommer att dela ut falska identiteter om det inte verkligen behövs.

– De har till uppgift att se till att så inte sker. Jag har ett stort förtroende för registernämnden som tidigare har visat att man sköter sitt arbete på ett utmärkt sätt, säger justitieminister Thomas Bodström.

Förslaget ska nu granskas av juristerna i lagrådet.

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se