Bloggkrönikan 25 februari 2006

Bloggkrönikans ämnen denna gång är den nya moral som skapas ur internet och cybermobbning.

Marcus McKinley skriver på blogrelation.com om den nya moral som skapas ur internet. 

”Internet och bloggar kan ses som ett tecken på att människan håller på att ta sitt etiska och moraliska ansvar till en ny nivå. En nivå där vår moral inte har sin etiska utgångspunkt i en centraliserad maktauktoritet som exempelvis en stat, utan i oss själva och våra medmänniskor. En ny moral som inte nödvändigtvis är bättre, men som hämtar sin kraft från en mer demokratisk källa.

I vårt samhälle är dom etiska och moraliska koderna som fastlades av gångna seklers religioner och politiska ideologier allt oftare inget mer än enskilda åsikter.

Detta kan tyckas bädda för en värld styrd av moralisk nihilism där, allt är lika mycket eller lika lite värt. I värsta fall, en värld utan empati eller medkänsla för dem utanför den egna gruppen. Men det kan faktiskt vara tvärtom. Att det är först när vi inte har en maktauktoritet som säger vad som är rätt och fel som vi kan utveckla vår egen moral till en högre nivå.”

Eva Wikberg, som är rektor på Maria Elementarskola i Stockholm, gör ett gästinlägg på Merit Wagers blogg där hon tar upp en av internets baksidor – cybermobbningen. 

”En dag är några barn i en klass arga och ledsna på varandra. De säger elaka nedsättande saker både till varandra och bakom ryggen. Upprörda föräldrar ringer till skolan. Någon talar om mobbning. Vad har egentligen hänt? Barnen träffas utanför skolan, på fritiden, på MSN, på Playahead, på Lunarstorm. De chattar! Det är dagens sätt att umgås. I chattandet är allt tillåtet, tror de! På MSN kan man säga precis vad som helst till någon annan eller om någon annan eller sprida rykten om någon… Det är så lätt att uttrycka sig nedsättande om någon annan när man slipper se vederbörande i ögonen. Alltså, man öser på med allt man har på MSN. Och nästa dag i skolan fortsätter grälet, osämjan, elakheterna osv. Vem bär ansvaret?”

frågar sig Eva Wikberg och konstaterar att  

”vi i skolan /får/ ägna timmar åt att reda ut sådant som har hänt under chatten efter skoltid.”

En annan variant av cybermobbning som de senaste dagarna fått stor uppmärksamhet i massmedierna, och kanske ännu större i bloggosfären, är den slutna så kallade mailinglista som modereras av artisten och debattören Alexander Bard och går under namnet Elit. I den listan deltar personer från medie- och artistvärlden, men även en del makthavare att döma av den lista som publicerades i Dagens Nyheter. På denna mailinglista sprids bland annat rykten och nedsättande omdömen av grövsta slag om kolleger och andra. Oskyldigt skvaller, säger listans många försvarare. Fascistoid mobbning hävdar motståndarna. 

”Eliten är en tragisk komedi”, skriver Håkan Gustavsson med bloggen nobel prize winner

”Sveriges så kallade elit framstår i mina ögon allt mer som en ankdamm (speciellt då den egenutnämnda eliten). Nu har ankdammen tydligen drabbats av fågelvirus. Nått är i varje fall sjukt. 

Helt osökt får detta mig att tänka på figurerna i Pelle Svanslös. Där finns Elake Måns som själv är aktivt beräknande och förutseende i sina elakheter. Bill och Bull ingår i hans gäng och saknar förmåga att ifrågasätta ledarfiguren Måns. Hos dem kommer därför ondskan till uttryck i deras glada villighet att medverka i elakheterna. Bill och Bull är klumpiga och enfaldiga, vilket bidrar till att ge de lätt sadistiskt färgade upptågen i Pelle Svanslös-böckerna ett drag av tragisk komedi.” 

Och Lisa med bloggen schmut konstaterar att 

”om man kollar på resten av listan så är ju gott och väl 50 procent av dem en del av ZTV-generationen, dom som tror att livet alltid ska vara som på högstadiet.
Jaja, men då vet vi att bloggmobbning pågår överallt dock under finare (pöhö) namn...” 

Jörgen I Eriksson
jorgeni.eriksson@sr.se

Citerade bloggar:
Marcus McKinley: http://www.blogrelation.com/?p=34#i1140621041 
Merit Wager: http://merit.blogg.se/
Håkan Gustavsson: http://www.nobel-prize-winner.com/media/eliten-ar-en-tragisk-komedi.htm
Lisa: http://lisadarling.blogspot.com/

Policy för Ekots bloggkrönika:
Ekots bloggkrönika återger åsikter, tankar och inlägg om politik och samhälle i vid bemärkelse som publiceras på bloggar på internet. Förutsättningen är att de ska vara relevanta, genomtänkta och välgrundade.