Färre jobb via AMS

Arbetsförmedlare förmedlar allt färre riktiga jobb till sina arbetssökande. Det visar en rapport som riksdagens utredningstjänst gjort på uppdrag av centerpartiet och som Dagens Nyheter läst.

2003 hittade varje arbetsförmedlare i snitt ett enda riktigt jobb till sina arbetssökande.

Tre år tidigare låg snittet för antalet förmedlade jobb per år på 2,5 per år och arbetsförmedlare.

AMS, Arbetsmarknadsstyrelsen, anser att siffrorna stämmer, men att rapportens slutsatser är fel.