Stopp för torskfisket i Kattegatt

Hälften av årets svenska kvot för torskfiske i Kattegatt har redan tagits upp. Nu stoppas fisket från och med måndag, meddelar Fiskeriverket. (SR Väst)