Allt fler tar ut pengar vid butiksinköp

Allt fler tar ut kontanter i samband med inköp i butik i stället för i uttagsautomat, visar Post- och telestyrelsens årliga undersökning av svenskarnas post- och kassavanor.

13 procent svarar att de ofta tar ut kontanter i samband med att de handlar och det är en ökning med 6 procent jämfört med för ett år sedan.

En stor majoritet, 82 procent, använder vanligen uttagsautomat och det är en minskning med fem procentenheter sedan förra undersökningen.

Drygt 1 000 personer över 16 år har deltagit i undersökningen.