Vägverket kräver miljarder för underhåll

Vägverket kräver två och en halv miljarder kronor extra i anslag för nästa år för att kunna upprätthålla standarden på de svenska vägarna. Alternativet är att skjuta upp flera vägbyggen och istället använda pengarna till vägunderhåll.

– Vägsystemet försämras. Vi får ökat spårdjup och ökade kostnader för trafikanterna. Vi kommer till en nivå där vi förstör vägkapitalet om det fortsätter. Det innebär att riskerna för trafikanterna ökar och att tillgängligheten minskar, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Regeringen har sedan flera år en långtidsplan för vägbyggen och underhåll, men i de senaste årens budgetar har vägverket fått ut mindre pengar än vad den planen säger.

Spårbildning och gropar
Det har alltså enligt Ingemar Skogö redan lett till sämre underhåll med till exempel mer spårbildning och gropar och sämre snöröjning.

Vägverket anser att man nu passerat gränsen för vad som är acceptabelt och kräver därför i det budgetunderlag för nästa år som läggs fram på torsdagen en uppräkning med 2,5 miljarder.

Går inte regeringen med på det vill vägverket få tillstånd att helt enkelt flytta över pengar från planerade vägbyggen till drift och underhåll, trots den kritik det kan medföra.

– Om vi tvingas dit tycker vi det är bättre att sköta det vägsystem som finns. Då kommer ett antal investeringar skjutas på en obestämd framtid.

Vilka vägbyggen handlar det om?

– Vi har inte tittat på enskilda vägbyggen, men det rör som om de byggen som finns med planerad start de närmaste åren, säger han.

Föreslår alternativ finansiering
Redan tidigare har dessutom Vägverket talat om alternativ finansiering av nya vägar i form av lån eller privatfinansierade byggen eller vägtullar, och nu gör man slag i saken och begär av regeringen att få utreda den möjligheten för att klara av att klara de byggen som finns på önskelistan.

– Det skulle kunna innebära att vi kan genomföra investeringar som är angelägna för samhället och trafikanterna även om det inte finns utrymme i stadsbudgeten.

Vad handlar det om för typer av alternativ finansiering?

– Där får man ha ett öppet sinne, vi funderar kortsiktigt på att låneinvestera, till exempel genom Riksgäldskontoret, säger Ingemar Skogö på Vägverket.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se