Brottsoffer får själva kräva in pengar

Många brottsoffer, som har rätt till skadestånd tvingas själva kräva in pengarna om gärningsmannen vägrar betala. Systemet bör förändras enligt Brottsoffermyndigheten. (Radio Stockholm)