Rekord för Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden uppnådde en totalavkastning på nästan 18 procent och ett resultat på nära 30 miljarder kronor 2005 - som därmed blev det bästa året hittills i fondens historia.

Fondkapitalet ökade med omkring 30 miljarder kronor och uppgick vid årets slut till drygt 190 miljarder kronor.

Den starka börsutvecklingen och en framgångsrik aktiv förvaltning ligger bakom lyftet, enligt ett pressmeddelande från fonden.