Riksbanken får kritik för räntehöjningen

Riksbanken har beslutat att höja sin viktigaste styrränta, reporäntan, med 0,25 procentenheter och räntan är nu två procent. Beslutet får kritik, men riksbankschefen Stefan Ingves försvarar sig.

– I den prognos som vi lägger ingår en gradvis höjning av reporäntan och givet det allmänt goda efterfrågeläget i ekonomin är det vid en samlad bedömning dags att höja nu, säger Stefan Ingves.

Du använder själv uttrycket ”vänteläge” varför la ni er inte i vänteläge den här gången?

– Man måste ju överväga hur man gör de här sakerna och bedömningen är att det är bättre att höja nu än att lägga sig i vänteläge därför att då kan man råka utför risken att skapa stora onödiga svängningar längre fram.

Är det hög inflation i svensk ekonomi just nu?

– I inflationsrapporten säger vi att inflationstrycket är ganska lågt och det ser man ju också i den prognos som är lagt att vi gradvis rör oss upp emot tvåprocentsnivån. Så det är klart att i ett historiskt perspektiv är prisökningarna i Sverige idag låga.

Hur har Riksbanken träffat rätt historiskt när det gäller inflationen?

– Över tiden är det så att ibland har vi legat över och ibland så har vi legat under. De senaste åren har vi dessvärre legat något under men det är ju det som följer att när man gör prognoser så får vi hoppas att vi genomsnitt hamnar ganska rätt, säger riksbankschefen.

Inflationen stiger gradvis
Motiveringen finns i inflationsrapporten som publiceras samtidigt som räntebeskedet, och trots att inflationen faktiskt föll tillbaka i januari så anser Riksbanken att inflationen på sikt ändå kommer att stiga. Riksbanken ska ju hålla inflationen kring två procent med tillåten variation upp eller ner med en procent.

Riksbanken anser nu att inflationen på ett par års sikt väntas vara nära målet under förutsättning att reporäntan gradvis höjs.

Utfrågades i riksdagen
Stefan Ingves utfrågades i riksdagens finansutskott på torsdagen, och där fanns det kritik mot att Riksbanken har missat inflationsmålet under en lång period. Under 68 av 132 månader sedan 1995 har inflationen hamnat under tvåprocentsmålet.

– Prognoser är ju ingen enkel verksamhet men det är inte så att vi på något sätt har varit sämre än många prognosmakare. Det händer alltid olika nya saker i ekonomin om försvårar det här, säger Stefan Ingves.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se