"Räntehöjningen kommer för tidigt"

På torsdagen beslutade Riksbanken att höja den viktigaste styrräntan, reporäntan, med 0,25 procentenheter till 2 procent. Men Ingemar Hansson, som är chef för Konjunkturinstitutet, tycker att räntehöjningen kommer för tidigt.

Någon ytterligare höjning av räntan, det tycker inte Ingemar Hansson att det finns behov för, eftersom inflationstrycket är så lågt.

Att Riksbanken nu talar om de stigande huspriserna och hushållens ökade skulder som ett skäl till höja räntan, det tycker inte Ingemar Hansson räcker som skäl.

Det tycker inte heller LO:s chefsekonom Dan Andersson. Han ser inget inflationshot och tycker att Riksbanken har börjat föra bostadspolitik i stället för prisstabilitetspolitik.

Dan Andersson tycker att Riksbanken skulle hålla sig till Riksbankens uppdrag att ha koll på priserna på ett genomsnitt av varor och inte stoppa in andra mål till exempel bostadspriserna.

Eva Stenström
eva.stenstrom@sr.se