Storförtag betalade för lite skatt

Svenska storföretag betalade 5,3 miljarder kronor för lite i preliminärskatt förra året, det visar en undersökning som Skatteverket gjort.

Om skatten kommer in som en räntefri fyllnadsinbetalning året efter inkomståret innebär det en räntevinst för företagen och motsvarande ränteförlust för statskassan.

Att företagen betalar in fel preliminärskatt kan bero på att dom betalar efter en schablon som bygger på tidigare års resultat.