Stigande dödssiffra efter takras i Moskva

Dödssiffran stiger i saluhallsraset i Moskva. Enligt räddningstjänsten hade sent på torsdagskvällen sammanlagt 56 döda hittats. Fortfarande söker man efter överlevande i rasmassorna.

Folk ringde på sina mobiler och bad om hjälp, berättar Hanna, en av många vänner och släktingar som fortfarande väntar och hoppas utanför den raserade saluhallen i östra Moskva.

Området söks igenom med hundar. Det ska också ha hörts knackningar inifrån den totalt raserade runda Baumannbasaren.

Inga Moskvabor har dödats, konstaterade Moskvas borgmästare i tv. Han sa också att det inte var ett terrordåd utan felaktig konstruktion av den 35-åriga saluhallen eller för tung blöt snö. 

De förolyckade och skadade kommer från forna Sovjetrepubliker. De bor och arbetar i saluhallar och marknader, ofta utan registrering.

Därför vet ingen hur många som fanns i hallen när raset inträffade tidigt torsdag morgon. De anhöriga som gråtande väntar utanför börjar förlora hoppet. Bara döda kroppar har dragits fram ur rasresterna de senaste timmarna.

Maria Persson Löfgren, Moskva
maria.persson_lofgren@sr.se