Fågelinfluensan klassas som allmänfarlig

Fågelinfluensa hos människor kommer nu med omedelbar verkan att föras in i smittskyddslagens bestämmelser om allmänfarliga sjukdomar. Beslutet fattas vid regeringssammanträdet nästa torsdag.

– Om det skulle ske innebär det bland annat att man blir skyldig att medverka till smittspårning. Smittskyddsläkare och behandlande läkare blir skyldiga att genoföra den här spårningen, säger folkhälsominister Morgan Johansson.

Detta handlar alltså om ifall fågelinfluensaviruset skulle förändras så att det också smittar mellan människor.

Utredningen klar sista mars
Den sista mars ska också Lars Rekkes utredning om en eventuell etablering av en svensk vaccinfabrik vara klar.

– Jag tycker det är angeläget, sett i ett långsiktigt perspektiv. Om viruset muterar och börjar smitta mellan människor kommer det bli huggsexa på den internationella marknaden om vaccin. Då vill inte jag att Sverige ska behöva stå i kö för att få köpa, säger Morgan Johansson.

Att få till stånd en svensk fabrik kommer att ta fyra, fem år. Samtidigt har ju det nordiska ministerrådet diskuterat en gemensam nordisk satsning på vaccintillverkning.

”Danmark har inte den nya tekniken”
Vaccinet skulle i så fall produceras av det statliga danska seruminstitutet. Vad Sverige diskuterar är ett samarbete med ett stort läkemedelsbolag. Några av de aktuella bolagen är Baxter, Kyorin och Solvey.

– Det är ett av alternativen som finns i den Nordiska diskussionen.

Det enda land som har produktion idag är Danmark. Hur rationellt är det då att starta en fabrik i Sverige?

– Problemet med Danmarks tillverkning är att de inte har den nya tekniken. Man går från befruktade hönsägg för att tillverka vaccin, till en cellinjebaserad tillverkning. Den tekniken har man inte i Danmark, säger folkhälsominister Morgan Johansson.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se